گفتگو

شهردار منطقه ۲۲ خبر داد:

تا سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰۰ مدرسه با همکاری شهرداری، دولت و خیرین مدرسه ساز در منطقه ۲۲ ساخته خواهد شد که ساخت حدود ۲۰ مورد آن تا پایان امسال محقق می شود.

شهردار منطقه ۲۲ و رئیس سابق جامعه مهندسان شهرساز درباره آینده پیش روی پایتخت می‌گوید ؛

هویت تازه در انتظار تهران

اولویت های مدیریت شهری از زبان شهردار منطقه ۲۲ ؛

حمل و نقل همگانی و پسماند ۲ اولویت مدیریت شهری است / آغاز عملیات اجرایی خط ۱۰ رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد