0 چهارشنبه 19 آذر
تقدیر از علی نوذرپور به عنوان مدیر برتر ارتباطی

تقدیر از علی نوذرپور به عنوان مدیر برتر ارتباطی

این همایش روز گذشته با حضور شهردارتهران ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران ، اساتید حوزه ی ارتباطات و فعالان رسانه ای در سالن همایش های باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد و مدیران برتر شهر ارتباطی تهران بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و رای هیات داوران انتخاب شدند که بر این اساس علیرضا خامسیان در گروه مدیران ادارات روابط عمومی به عنوان مدیر برتر ارتباطی معرفی و از وی توسط شهردار تهران تقدیر بعمل آمد همچنین علی نوذر پور  نیز به عنوان مدیر ارشد شهر ارتباطی با رای هیات داوران انتخاب وبا اهدای تندیس طلایی از وی تقدیر شد.

علی نوذرپور

این همایش روز گذشته با حضور شهردارتهران ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران ، اساتید حوزه ی ارتباطات و فعالان رسانه ای در سالن همایش های باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد و مدیران برتر شهر ارتباطی تهران بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و رای هیات داوران انتخاب شدند که بر این اساس علیرضا خامسیان در گروه مدیران ادارات روابط عمومی به عنوان مدیر برتر ارتباطی معرفی و از وی توسط شهردار تهران تقدیر بعمل آمد همچنین علی نوذر پور  نیز به عنوان مدیر ارشد شهر ارتباطی با رای هیات داوران انتخاب وبا اهدای تندیس طلایی از وی تقدیر شد.

علی نوذرپور

مطالب مرتبط