تهران از نگاه شهردار چه گونه شهری باید باشد؟

بررسی مجموعه سخنان و عملکردهای شهردار تهران شهر ایده آل مورد نظر ایشان را مشخص می کند؛ ارائه ویژگی ها و مشخصات شهر آرمانی شهردار، کمک می کند که شهروندان با آشنایی به مختصات آن، در جهت تحقق آن همراهی و مشارکت کنند و کادر مدیریتی شهرداری نیز همزبان و هم راستا در این مسیر شهردار را همراهی کنند.

دوگانه ملت و دولت

همواره این مردمند که زبان به شِکوه و گلایه از دولت می گشایند.

یادداشت نوذرپوردر روزنامه همشهری ؛

تجربه ای دیگر؛ کاشت درختان با سن بالا علی نوذرپور

مردم و فضای شهری

تهران با کمبود فضاهای عمومی مواجه است و یکی از رویکردهای اساسی شهردار تهران توسعه این فضاهاست.

کمیسیون ماده صد و حق مردم برشهر

چندی پیش سخنگوی شورای شهر تهران از نقیصه ای در ماده صد قانون شهرداری سخن گفت و یادداشتی در روزنامه همشهری مورخ 8/2/1398 در این باره نوشت

باغ راز هستی به مثابه زیرساخت اجتماعی

گسست روابط اجتماعی، رواج فردگرایی و گسترش بزه ها و روابط ناسالم اجتماعی از یک سو و نیز سالخوردگی جامعه و تنهایی آدمها از سوی دیگر؛ کمبود فضاهای محیطی شهرها را با چالش جدی مواجه ساخته است. چه باید کرد؟ جدای از مسئولیت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و حکومتی و وظایف آنها در حوزه های مختلف برای اتخاذ راهکاری مناسب برای

ضرورت بازمهندسی در محله های تهران

تهران براساس محله بندی های موجود حدود 374 محله دارد که جمعیت برخی از این محله ها به بیش از یکصد هزار نفر می رسد. در حالی که بر اساس دستورالعمل صادره ازسوی وزارت کشور مستند به قانون تعاریف و ضوابط که در سال 1395 ابلاغ شد؛ حداکثر جمعیت محله می باید 12 هزار نفر باشد.

تهران خاکستری یا تهران رنگی ؟

در جلسه اخیر شهردار محترم تهران با معاونین و شهرداران مناطق؛ به تهران خاکستری یا تهران رنگی اشاره شد و از مدیران خواسته شد؛ برای آراستگی عمومی شهر، تنوع و سرزندگی فضاهای شهری و شادی و نشاط شهروندان؛ به رنگ توجه شود و به ابعاد فیزیکی آن یعنی ظاهر رنگ و ویژگی های آن و ابعاد فرا فیزیکی آن؛ یعنی به تاثیر روانی و درمانی رنگ اشاره شد.

یادداشت علی نوذرپور در روزنامه همشهری؛

در انتخابات شورای شهر تهران در دوره پنجم؛ زیست شبانه شهری را به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی مطرح کردم و مراد این بود که مردم بتوانند تا پاسی از شب را در برخی فضاها، اوقات فراغت خود را بگذرانند؛ و به این ترتیب به سرزنده بودن فضاهای شهری و ارتقاء شاخصهای حیات اجتماعی کمک کنند.

رأی مردم، به شهرداران مشروعیت می دهد

بیش از ٢٠‌سال در زیرمجموعه‌های مختلف وزارت کشور مشغول بوده است اما در‌سال آخر فعالیت دولت یازدهم کنار گذاشته شد.

اولویت‌های شهردار آینده تهران چیست؟

برای اینکه اولویت‌های برنامه‌ای شهردار تهران را دریابیم، ابتدا نیاز به تصحیح نگاه به مدیریت شهری داریم. در نشستی که هفته پیش، نمایندگان انجمن‌های صنفی و تخصصی و نهادهای دانشگاهی مرتبط با مدیریت شهری در خانه هنرمندان داشتند، همگی اذعان کردند که مشکل اصلی مدیریت کنونی شهرداری تهران، نگاه عمرانی و سخت‌افزاری به مدیریت شهری است آنها علت عدم‌موفقیت شهرداران تهران در دو دهه گذشته را تمرکز فعالیت‌های آنها بر ساخت تونل، بزرگراه و پل و ساخت‌وساز ذکر کرده؛ امری که شهر را تبدیل به کارگاه ساختمانی کرده است.بنابراین اولین تغییر جهت در نگاه شهرداری تلفیق رویکرد سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه به شهر است. نکته‌ای که در جمع‌بندی مسجدجامعی، عضو شو،رای شهر دوره سوم و دوره چهارم تهران در نشست مذکور به این شرح ذکر شد

یادداشت علی نوذرپور در روزنامه همشهری؛

احیای هویت جمعی در محله‌های تهران

یادداشت علی نوذرپور در روزنامه همشهری؛

نگاه/ نگاهی نو به حریم شهری در غرب تهران