0 چهارشنبه 8 مرداد
 بازدید شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از فضاهای سبز منطقه

بازدید شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از فضاهای سبز منطقه

عکس

 

مطالب مرتبط