0 چهارشنبه 8 مرداد
وضعیت سکونت مردم در شهرها و برخی از نواحی مختلف کلانشهرها، نامتعادل و نامتوازن است.

وضعیت سکونت مردم در شهرها و برخی از نواحی مختلف کلانشهرها، نامتعادل و نامتوازن است.

به گزارش خبرگزاری ها، علی نوذرپور روز چهارشنبه در نشست مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور در تبریز اظهار کرد: ۳۶درصد از جمعیت شهرهای کشور در کلانشهرها زندگی می کنند و ۲۰ درصد از مردم شهری نیز در ۱۰۷۶ شهر کوچک که کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند ساکن هستند.
وی حرکت به سمت تعادل بخشی فعالیت های شهری در حوزه ملی را امری ضروری دانست و گفت: توسعه متوازن و برنامه ریزی منطقه ای برای تمامی شهرها، از مهم ترین اولویت های وزارت کشور است.
وی با انتقاد از عدم برخورداری مناسب و متعادل شهروندان از خدمات شهری گفت: میانگین استفاده هموطنان ساکن در کلانشهرها از خدمات شهری ۱۶ میلیون ریال است در حالی که همین میزان در شهرهای بزرگ، پنج میلیون ریال و در شهرهای کوچک یک تا سه میلیون ریال است.
نوذرپور اضافه کرد: منابعی که در سال های گذشته از محل عوارض ملی در اختیار وزارت کشور قرار گرفت صرف فعالیت های عمرانی شد و متاسفانه جهت دهی های خاص در این راستا باعث شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قوانین قبلی شود.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: سیاست های نامناسب در سال های گذشته باعث شد که این عوارض، رنگ مالیات و کمک به دولت داشته باشد.
وی با بیان اینکه ۵۴ درصد از بودجه شهرداری شهرهای کوچک کشور، از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود، افزود: این امر، از یک جهت مزایایی دارد و آن هم کمک به دولت با وجود محدودیت منابع دولتی است ولی در عین حال برای مدیریت شهری، امری خطرناک محسوب می شود چرا که ممکن است مدیران شهری از ظرفیت های بومی خود برای درآمد زایی استفاده نکرده و منتظر بودجه های دولتی باشند.
نوذرپور با اشاره به بودجه سازمان شهرداری های کشور در سال ۸۵ که رقمی در حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال بود، افزود: ظرف ۹ سال گذشته، بودجه این سازمان ۱۰ برابر شده که در سال ۹۴، میزان بودجه پیش بینی شده برای این سازمان ۵۳۸ میلیارد ریال است.
وی یادآور شد: اینکه این بودجه از کجا تامین می‌شود و موجب ناپایداری محیط زیست می‌شود مورد بحث جدی قرار دارد و عدم تعادل در برخورداری شهروندان از خدمات شهری نیز مشاهده می‌شود.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌هاو دهیاری‌های کشور گفت: سرانه خدمات شهری در کلانشهرها فاصله زیادی با سرانه خدمات شهری در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک دارد.
نوذرپور اظهار کرد: عدم تعادل در این زمینه‌ها موجب افزایش مشکلات می‌شود و دولت جدید در توجه به شهرهای کوچک رویکرد جدیدی دارد تا درآمدها متعادل شود تا این شکاف‌ها ترمیم شود و زمینه برای حرکت‌های بزرگ در نقاط مختلف کشور فراهم شود.
وی تاکید کرد: بخشی از منابع تبصره دو ماده ۳۹ مالیات بر ارزش افزوده به شهرهای کوچک زیر ۵۰ هزار نفر در مجلس تصویب شد تا تعادل بخشی منابع رخ دهد.
نوذرپور اظهار داشت: در سال‌های قبل قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قوانین قبلی شد و عوارض رنگ مالیات و کمک‌های دولتی به خود می‌گیرد و ابزاری که در اختیار دولت برای مدیریت شهری بود، گرفته شد و ساز و کارها علیه توسعه شهری شکل گرفته است و از سهم شهرداری‌ها کاسته شده و به منابع دولتی افزوده شده است به نحوی که در حال حاضر این سهم به نفع دولت و مالیات تغییر یافته است.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: آسیب‌های جدی در تعامل بین دولت و مدیریت شهری را در یک دهه گذشته شاهد بودیم و در سال‌های گذشته مدیریت کلانشهرها از دولت فاصله گرفته است و هرچند این فاصله در سال‌های گذشته این فاصله کاهش یافته اما این فاصله که به معنای عدم تعامل است، وجود دارد.
نوذرپور همچنین گفت: سند آسیب‌شناسی تعامل دولت و شهرداری‌ها تهیه شده و از مجموع اسنادی که برای تعامل صحیح ارسال شده، یک سند در حوزه آتش‌نشانی به تصویب رسیده است.
وی گفت: اسناد پسماند فضای سبز و حمل و نقل و ترافیک شهری و میادین میوه و تره‌بار در حال بررسی و تصویب است.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مدیریت بحران در شهرها را یادآور شد و گفت: با وجود اینکه مدیریت بحران بر عهده استانداری‌ها است اما نقش شهرداری‌ها در این زمینه برجسته است که به لحاظ قانونی رسالت چندانی بر عهده شهرداری نیست و تنها ۴ حوزه بر عهده شهرداری است.

مطالب مرتبط