خاطرات
علی نوذرپور:
به یاد نگهبان
همین نزدیکی ها دعوت شده بودم به جلسه ای که میزبان آن نگهبان بود.
در ادامه بخوانید...
دل نگرانی یک جامعه شناس و استاد دانشگاه از لیست تائیدی اصلاحات
کد مطلب: 27296
تاریخ انتشار: 1396/02/28
دکتر پرويز پيران
شبى كه فهرست اوليه اصلاحات دير وقت به اين ناتمام رسيد در نوشته اى ضمن احترام به تمامى كانديداها تاكيد كرد كه نام اصلح ترينى چون دكتر على نوذر پور كه سال هاست از نزديك با مسايل شهرى عميقا آشناست و در پاك دستى ايشان كمترين تردیدی روا نيست، خانم ليلا ارشد كه چهل سال با دردمندان تهرانى زندگى دلسوزانه و تخصصى كرده اند، دكتر حسين راغفر، خانم دكتر اعتماد عزيز و فرهيخته، مهندس ياشار سلطانى و دكتر ترانه يلدا با سى سال كار و پژوهش شهرى در فهرست نيست حداقل براى برگزيدگان محترم يك سطر توجيه گزينش مرقوم داريد؛ هشدارى اضافه شد كه اگر اين فهرست نهايى شود فهرست هاى ديگرى از راه مى رسد كه به مصلحت نيست اما اتفاقى رخ نداد...

 

با احترام و ادب، گرچه خود را به راستى و از ژرفاى جان آنهم نه بر اساس شكسته نفسى هاى عادت شده دروغين و تهوع آور، تنها و تنها قطره اى كوچك و ناچيز از اقيانوس عظيم و سرافرازى بنام مردم واقعا آگاه اما نامشاركتى ايران عزيز و نه چيزى فراتر ميداند،  در برابر نظر خواهى دانشجويان كه فرزندان اين كمترين ميباشند و عزيزان ديگر كه بر اين ناتمام منت گزارده و محبت كرده اند، نمى دانست كه چه بايد كند. اينك نكاتى را به عرض ميرساند: از مدتى قبل تاكيد كرده است كه بر اساس آنچه در شوراى كنونى تهران آنهم با تاسف رخ داده است نبايد بى مطالعه و بر اساس هر چيزديگرى فهرست نهايى را اعلام كرد. تاكيد نمود كه از فهرست اعضاى كنونى بايد از آقاى دكتر حافظى و مسجد جامعى و مهندس حقانى دفاع كرد كه زجر كشيدند، با شهر تهران و مسايل شهردارى به خوبى آشنايند كه دكتر حافظى بزرگ منشانه كانديد نشدند و مهندس حقانى نيز كه دو سال قبل تاكيد كردند وضعيت شوراى تهران"مرا خواهد كشت" متاسفانه پس از انصراف ناشى از بي مهرى غير قابل توجيه اينك در بيمارستان بسترى اند.

 

شبى كه فهرست اوليه  اصلاحات دير وقت به اين ناتمام رسيد در نوشته اى ضمن احترام به تمامى كانديداها تاكيد كرد كه نام اصلح ترينى چون دكتر على نوذر پور كه سال هاست از نزديك با مسايل شهرى عميقا آشناست و در پاك دستى ايشان كمترين تردیدی روا نيست، خانم ليلا ارشد كه چهل سال با دردمندان تهرانى زندگى دلسوزانه و تخصصى كرده اند، دكتر حسين راغفر، خانم دكتر اعتماد عزيز و فرهيخته، مهندس ياشار سلطانى و دكتر ترانه يلدا با سى سال كار و پژوهش شهرى در فهرست نيست حداقل براى برگزيدگان محترم يك سطر توجيه گزينش مرقوم داريد؛ هشدارى اضافه شد كه اگر اين فهرست نهايى شود فهرست هاى ديگرى از راه مى رسد كه به مصلحت نيست اما اتفاقى رخ نداد اينك با احترام به تمامى داوطلبان براى سر فرود آوردن در مقابل عزيزانى كه نظر خواهى كرده و منت گزارده اند راى خود را اعلام ميدارد:

خانم ها؛ با تاكيد:

              بهاره آروين

              شهربانو امانى

              زهرا صدراعظم نورى

              الهام فخارى

              ترانه يلدا

              مهرناز عطاران

آقايان:

             احمد مسجد جامعى

          محسن هاشمى رفسنجانى به دليل شايستگى در مديريت مترو تهران

          على نوذر پور

          حسين راغفر

          مرتضى الويرى

          ياشار سلطانى

          محمد جواد حق شناس

          سيد محمود مير لوحى

          ابراهيم امينى

          سيد ارش حسينى ميلانى

          سيد حسن رسولى

          مجيد فراهانى

          افشين حبيب زاده

          على اعطا

          بشير (حجت) نظرى

 

و با تاكيد بر شرايط خطير كشور عزيز دكتر حسن روحانى براى رياست جمهورى

بديهى است كه اين فهرست تنها نظر فردى است.

پاينده ايران و سرفراز باد هر آنكس با هر ويژگى كه براى اعتلا، بزرگى و توسعه راستين و مشاركت واقعى و غير نمايشى اين سرزمين گرانقدر به جان مى كوشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین