خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
کد مطلب: 27416
تاریخ انتشار: جمعه 28 دي 1397
تهران خاکستری یا تهران رنگی ؟
در جلسه اخیر شهردار محترم تهران با معاونین و شهرداران مناطق؛ به تهران خاکستری یا تهران رنگی اشاره شد و از مدیران خواسته شد؛ برای آراستگی عمومی شهر، تنوع و سرزندگی فضاهای شهری و شادی و نشاط شهروندان؛ به رنگ توجه شود و به ابعاد فیزیکی آن یعنی ظاهر رنگ و ویژگی های آن و ابعاد فرا فیزیکی آن؛ یعنی به تاثیر روانی و درمانی رنگ اشاره شد.

و اینکه با توجه به تجربیات شهرهای مختلف دنیا، این سوال اساسی مطرح شد؛ که تهران را خاکستری می خواهیم یا رنگی؟! مسئله ای اساسی پیش روی مدیران شهری که باید برای آن جوابی در خور پیدا کرد. برای پاسخ درست به این سئوال اساسی شهردار تهران، ابتدا تاثیر رنگ را در حیات شهری بررسی می کنیم.

تصور دنیایی بدون رنگ به تنهایی برای تأکید بر نقش رنگ در زندگی انسان کافی است. رنگ ها به عنوان یکی از عناصر مؤثر در هویت بخشی به فضاها و خاطره انگیزی محیط های شهری مطرح هستند. مطالعات نشان می دهد که تاثیر رنگ بر ادراک شهر از چند منظر مورد تأکید است:

     زمان و حرکت

 به این معنی که تغییر تدریجی مناظر شهری در بازه های زمانی بر چگونگی و نحوه این ادراک مؤثر است علاوه بر آن، میزان و کیفیت تأثیرپذیری از منظر شهری به نوع حرکت سواره و پیاده وابسته است. در واقع استفاده از رنگ در شهر به منظور ایجاد حس وحدت در عین وجود تنوع، نیاز هر فضا یا شهر است.

خوانایی و هویت

حفظ خوانایی و هویت در یکایک فضاهای شهری، یکی از اهدافی است که مستقل از نوع فضا یا محل شهر باید مورد توجه قرار گیرد در حالی که اکنون اغتشاش و از هم گسیختگی جای آن را گرفته است. استفاده از نقشه رنگی می تواند به تقویت حس وحدت، حس مکان و در نهایت هویت بخشی فضایی کمک کند.

 تنوع و سرزندگی

رنگ به کاهش خستگی و برانگیختن چشم کمک می کند. رنگ ها زمینه متنوعی از تضادها را در ساعات مختلف روز پدید آورده و در هر ساعت سایه – روشن های جدید را به وجود می آورند. این سایه روشن ها در سرزنده یا متنوع کردن فضاها مؤثرند. فقدان تنوع و سرزندگی مانع از حضور افراد در فضاها و مشارکت مدنی می شود.

 با توجه به محورهای برشمرده، تهیه طرح جامع رنگی شهر، اساسی ترین اقدامی است که می تواند به مدیریت صحیح رنگ در شهر کمک کند. تهیه طرح جامع رنگ محیط، فرآیندی است؛ که در آن رنگ، مؤلفه ها و عناصر طبیعی و مصنوعی محیط، جمع آوری و طبقه بندی می شود و بر این اساس مدیریت رنگ در شهر نیز تعیین می شود.

برای تهیه طرح جامع رنگی؛ فعالیت ها و اقدامات ذیل می باید صورت پذیرد؛

-تجزیه و تحلیل رنگ های اصلی محل (گیاهان، خاک، طبیعت و مانند اینها)

-تعیین رابطه کمی و کیفی رنگ در عناصر مختلف معماری و شهرسازی (مشتمل بر جمع آوری طیف رنگی به کار رفته در هر یک از اجزاء)

-عناصر تشکیل دهنده بناها و محیط شهری از جمله نما، درب، پنجره و مبلمان شهری و گروه بندی آنها و ارائه پیشنهاد برای پالت رنگی هر محله که مشتمل است بر دو بخش: رنگ های هماهنگ و دارای هارمونی با رنگ های متضاد است و در مرحله آخر ارائه جدول طیف رنگی است که وفادارانه کیفیت های دقیق رنگی هر محل را معرفی می کند که با استفاده از آنها در عناصر سازنده ی فضای شهری می توان به ترکیبات مختلف دست یافت.

و نهایت اینکه در انتخاب رنگ ها باید به هویت شهر، سلایق و فرهنگ جامعه توجه شود. انجام این مهم بر اساس مأموریت های تعریف شده بر عهده سازمان زیباسازی شهرداری تهران است که با توجه به سخنان شهردار محترم در جلسه اخیر شهرداران مناطق و معاونین شهردار می تواند در دستور کار سازمان یاد شده قرار گیرد.

علی نوذرپور

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین