خاطرات
علی نوذرپور:
به یاد نگهبان
همین نزدیکی ها دعوت شده بودم به جلسه ای که میزبان آن نگهبان بود.
در ادامه بخوانید...
ضرورت بازمهندسی در محله های تهران
کد مطلب: 27488
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398
یادداشت علی نوذرپور در روزنامه همشهری؛
تهران براساس محله بندی های موجود حدود 374 محله دارد که جمعیت برخی از این محله ها به بیش از یکصد هزار نفر می رسد. در حالی که بر اساس دستورالعمل صادره ازسوی وزارت کشور مستند به قانون تعاریف و ضوابط که در سال 1395 ابلاغ شد؛ حداکثر جمعیت محله می باید 12 هزار نفر باشد. همچنین حداکثر مساحت محله ها می باید 110 هکتار باشد هریک که زودتر اتفاق افتد. همچنین محدوده محلات می بایست طوری تعیین شود که از دورترین نقطه مرزی محله تا مرکز محله حداکثر یک کیلومتر باشد به گونه ای که ساکنان محله بتوانند در کمتر از پانزده دقیقه به خدمات مستقر در مرکز محله دسترسی یابند. بدیهی است مقدمه این امرتأمین سرانه های خدمات محله ای در مرکزیت محله است.

بر این اساس از سال 1395، شهرداریهای سراسر کشور – سوای تهران- بازمهندسی محله های خود را آغاز کرده و با همکاری مشاور طرح جامع خود، محله بندی جدید شهر را به وزارت کشور جهت بررسی و تصویب ارسال می دارند و تاکنون در تعداد قابل توجهی ازشهرها ؛محله بندی صورت پذیرفته است. اما شهرداری تهران چون از جهت قانون می تواند خارج از این دستورالعمل عمل کند یا می تواند بر اساس دستورالعملی که خود تهیه می کند، عمل نماید و یا اینکه دستورالعمل وزارت کشور را پذیرفته و برآن اساس اقدام نماید.
بازمهندسی محله بندی صحیح در شهرتهران، فوائد متعددی به همراه دارد از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد، 
اول اینکه شکل گیری روابط و مناسبات انسانی و ایجاد شبکه های اجتماعی در درون محله و در نتیجه افزایش اعتماد بین مردم محله و نیزتقویت و افزایش سرمایه اجتماعی را موجب خواهدشد. 
دوم آنکه؛ انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد و افزایش اثر بخشی با سرعت و کیفیت را به همراه خواهد داشت. 
سوم؛ کارآمدی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل مدیریت را ایجاد خواهد کرد.
چهارم؛ امکان پیش بینی و ارائه خدمات مورد نیاز روزمره ساکنان محله در مرکزیت محله را فراهم می آورد.
پنجم؛ افزایش خود کنترلی و مشارکت شهروندان در ارتقاء انضباط شهری را موجب می شود.
ششم؛ شکل گیری سفرهای درون محله ها در مسیرهای دوچرخه و پیاده روی و نتایج آن در بهبود حمل و نقل، تلطیف هوا و ارتقاء سلامت را باید لحاظ کرد.
هفتم؛ مدیریت بهینه بحران در برابر سوانح، بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و کاهش هزینه های مالی و جانی را موجب می شود.
هشتم؛ شکل گیری مدیریت محله به معنای درست و واقعی آن ، امکان تصمیم سازی گروهی موثر را فراهم می سازد. 
نهم اینکه کاهش فاصله میان شهروندان و مدیریت شهری را خواهیم داشت.
در نهایت اینکه محله بندی؛ کمک به تقویت و ارتقاء هویت محله ای در محله های شهر و درنتیجه تقویت هویت شهری را موجب خواهد شد. 
در پایان پیشنهاد می شود شهرداری تهران؛ تا قبل از برگزاری انتخابات شورایاری ها؛ بازمهندسی نظام محله بندی را انجام داده و سپس در چارچوب محله های جدید؛ انتخابات را برگزار کند.

 

بازگشت

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین