خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
پـژوهش در اغما
کد مطلب: 27613
تاریخ انتشار: دوشنبه 25 آذر 1398
يادداشت علي نوذرپور شهردار منطقه22 به مناسبت هفته پژوهش :
اوائل دهه 70؛ دبيري تدوين فصل عمران شهري در برنامه پنج ساله دوم کشور را بر عهده داشتم.

يکي از فصول برنامه، بررسي وضعيت موجود عمران شهري بود. براي تحليل وضعيت موجود، نياز به آمار اطلاعات بود؛ که نبود. اساساً مرکز آمار ايران، داده اي در حوزه مديريت شهري جمع آوري نمي کرد و لذا مي بايد به تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده، رجوع مي کرديم که آن هم به تعداد انگشتان دست بود. از اين رو به تخمين و گمانه زني روي آورديم و براي سيزده محور؛ پس از تعيين شاخص هاي مرتبط؛ داده هايي را با استفاده از روشهايي چون مصاحبه با کارشناسان، رجوع به تعداد اندک مطالعات و تحقيقات انجام شده و نهايتاً تحليل آنها؛ تعيين کرده و در برنامه دوم پيشنهاد داديم. 

اين محورها عبارت بودند از:
-حمل و نقل عمومي شهري
-مديريت پسماندها
-ايمني شهرها در برابر حريق
-ايمني شهرها در برابر سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه
-نسبت بافت هاي مسئله دار شهري
-نسبت کارکنان آموزش ديده شهرداريها
-نسبت آموزش همگاني شهروندان
-ميزان تحقق طرح هاي توسعه شهري
-سهم تحقيقات شهري در بودجه شهرداريها
و چند محور ديگر
يکي از محورهاي برشمرده؛ وضعيت پژوهش ها و تحقيقات شهري در کشور بود که هيچگونه تصويري از آن موجود نبود. يکي از همکاران آن زمان که در حال حاضر يکي از اساتيد مطرح شهرسازي کشور هستند مسئوليت تهيه گزارشي در اين خصوص شد.
گزارش تهيه شده پس از ارائه در کميته ها و شوراهاي برنامه ريزي شده به تأييد مرجع عالي نهاد برنامه ريزي در ستاد تدوين برنامه پنج ساله دوم کشور شد و به اين ترتيب جاپايي براي تحقيقات شهري به وجود آمد.
عليرغم اينکه برنامه پنج ساله دوم با يک سال تاخير از سال 1373 آغاز شد ولي ارائه گزارش مذکور در ستاد تدوين برنامه پنج ساله موجب آشنايي و علاقمندي دست اندرکاران، کارشناسان و مديران وقت سازمان برنامه و بودجه شد و در بودجه سال 1372، رديف بودجه اي تحت عنوان «تحقيقات و پژوهشهاي کاربردي شهري» گنجانده شد.
براي سال اول (1372)؛ حدود بيست و سه ميليون تومان اعتبار ديده شد که نهايتاً نوزده ميليون تومان تخصيص داده شد. از اين محل 6 عنوان پروژه تحقيقات تعريف و به مشاورين حقيقي و حقوقي واگذار شد.
از جمله تحقيقات ياد شده به موارد ذيل مي توان اشاره کرد؛
1)بررسي و تدوين قانون شهرداري
2)بررسي و تدوين شيوه هاي افزايش درآمد و کاهش هزينه هاي شهرداريها
3)تدوين نظام نوين مديريت شهري
4)در سال هاي بعد اين رديف پا برجا بود و تحقيقات متعددي انجام شد. تحقيقاتي که بر اساس پاسخگويي به مسائل اساسي مديريت شهري تعريف و اجرا شد.
اين رديف اعتباري تا پايان دولت اصلاحات ادامه داشت و احتمالاً تا مدت زماني ديگر از دولت نهم.
ولي به مرور به جاي افزايش منابع؛ کلاً از بودجه کشور حذف شد. از رهگذر اين اعتبار و وجود يک مرکز مطالعات فعال و انگيزه مند؛ پژوهشهاي جدي در پاسخگويي به مسائل روز شهرداريها انجام شد و از نتايج آنها در بهبود وضعيت شهرداريها بهره برداري شد که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1.تهيه دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي متعدد در حوزه هاي مختلف اجرايي و بهبود مديريت شهرها درحوزه هاي ياد شده
2.تهيه متون آموزشي در قالب تأليف و انتشار کتاب هاي مختلف از جمله؛ کتاب هاي سبز راهنماي عمل شهرداريها، امکان سنجي واگذاري وظايف جديد به شهرداريها و نظام نوين مديريت شهري.
3.انتشار ماهنامه تخصصي «شهرداريها»، فصلنامه « مديريت شهري»، فصلنامه «فرهنگ ايمني»، فصلنامه «مديريت پسماند» و ماهنامه دهياريها
اما آنچه امروز از آن گذشته طلايي باقي مانده است؛ به انزوا و حاشيه رفتن تحقيقات و پژوهشهاي شهري و رکود فعاليت هاي علمي و پژوهشي در اين عرصه است و مرکز مطالعاتي که ساليانه به طور ميانگين سي جلد کتاب در اين حوزه متشر مي کرد و نشريات صدرالذکر را به صورت مستمر و بر اساس زمان بندي انتشار مي داد، در روزگار دولت هاي نهم تاکنون به وضعيتي ضعيف تغيير موقعيت داده است.
البته بايد از زحمات دوست ارجمند آقاي دکتر عبدالهي که اخيراً مسئوليت آن مرکز را در سازمان شهرداريها و دهياريها پذيرفته اند؛ تشکر کرد که در تلاشند که روزگار گذشته را احيا کنند. ليک عقب رفت ها و کم کاريها در قريب يک دهه و اندي سال گذشته غير قابل جبران است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین