خاطرات
علی نوذرپور:
به یاد نگهبان
همین نزدیکی ها دعوت شده بودم به جلسه ای که میزبان آن نگهبان بود.
در ادامه بخوانید...
میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری منطقه 22
کد مطلب: 27699
تاریخ انتشار: يكشنبه 28 ارديبهشت 1399
پایگاه اطلاع رسانی علی نوذرپور خبر داد:
در جهان امروز، اداره شهرها، مستلزم شکل خاص و ویژه ای از مدیریت است؛ شیوه ای از مدیریت که بتواند مجموعه پیچیده ای از شرایط و پدیده های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی را، توأمان مورد توجه قرار دهد؛ مجموعه متنوع و پیچیده ای که اداره موثر و بهینه آنها خود مستلزم کیفیات، توانایی ها و مشخصه های ویژه ای است.

از جمله تعاریف نوینی که می توان در این رابطه، به آن اشاره کرد مقوله ای است تحت عنوان «شهر تعاملی».
در واقع مفهوم «شهر تعاملی»، رابطه میان مردم و مدیران شهری رابطه ای دو سویه قلمداد می شود. در واقع، این مفهوم بر این ایده و نگاه بنیانی استوار است که لازمه وجود شهروندانی خوب و قانون مدار، حضور و وجود مدیرانی شایسته و لایق است که زندگی شهری را برای آنان، هر چه بیشتر مطبوع و دلپذیر سازند. در این چنین فضایی، شهروندان دیگر مخاطبانی صرف به حساب نمی آیند و بالطبع مدیران نیز آنها در نقش متکلم وحده ظاهر نمی شوند. 
از این روست که می توان گفت مدیریت شهری در جهان امروز، نه تنها در بردارنده مدیریت زیر ساخت ها و خدمات شهری است، بلکه حوزه جدیدی به نام مدیریت شهروندان را نیز در بر می گیرد. بر همین اساس است که می بایستی یکی از مهمترین مبانی مدیریت شهری نوین را، شناخت نحوه نگرش شهروندان نسبت به ابعاد مختلف زندگی شهری دانست؛ چرا که شناخت نگرش شهروندان نسبت به محیط زندگی شان، نه تنها منعکس کننده انتظارات و توقعات آنها است، بلکه می تواند نهایت، زمینه ارتقاء فرهنگ شهروندی را نیز فراهم آورد.
در حقیقت نظرسنجی صورت گرفته در پی این است که گامی در جهت شفافیت بخشیدن به چگونگی عملکرد شهرداری تهران از نظر شهروندان تهرانی بر دارد تا از این طریق نقاط ضعف و قوت وضوح برنامه ها و اقدامات روش شده و نظر شهروندان مبنای سیاست گذاری ها و عملکرد آتی شهرداری تهران قرار می گیرد. 
نظر سنجی صورت گرفته در بازه زمانی 25 شهریور 98 توسط تیم علمی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت یک ماه و با نظارت مدیریت افکار سنجی معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این نظرسنجی کلیه شهروندان بالای 18 سال بوده است. در منطقه 22، این نظرسنجی از میان 107 شهروند ساکن این منطقه انجام شده است. شهروندان منطقه 22 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما وضعیت خدمات اتوبوسرانی در تهران نسبت به گذشته چه تغییری کرده است، 6/17 درصد اعلام کردند بهتر شده است، 2/32 درصد اعلام کرده اند که تغییری نکرده و 9/9 درصد هم گفته اند بدتر شده و 3/49 درصد هم اعلام کرده اند نظری ندارند که بر اساس آنالیز داده ها وضعیت منطقه 22 از نظر این شاخص از نگاه شهروندان مطلوب ارزیابی شده است. 
سوال دیگر در ارتباط با وضعیت مترو نسبت به گذشته بوده که با توجه به اینکه یکی از مطالبات جدی و به حق شهروندان منطقه 22 ایجاد یک خط مترو است. با اینحال 4/22 درصد از جامعه آماری اعلام کرده اند که وضعیت بهتر شده است، 7/28 درصد اعلام کرده اند تغییری نکرده، 9/4 درصد نیز گفته اند بدتر شده است، 1/44 درصد هم اعلام کرده اند نظری ندارند. میانگین این بخش 3/64 درصد است که از نظر این شاخص نیز، وضعیت        منطقه 22 در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
سوال جدی در خصوص زیبایی و نظافت فضای شهر بوده که منطقه 22 در بین مناطق 22 گانه رتبه اول را از نگاه شهروندان کسب کرده است به گونه ای که 5/38 درصد اعلام کرده اند که وضعیت نظافت بهتر شده است. 42 درصد درصد نیز گفته اند تغییری نکرده 9/18 درصد گفته اند بدتر شده است 7/0 درصد اعلام کرده اند که نظری ندارند. در ارتباط با موضوع شادابی و نشاط شهری نیز منطقه 22 در بین مناطق 22 گانه رتبه اول را کسب کرده است به گونه ای که 4/32 درصد از جامعه آماری اعلام کرده اند که وضعیت منطقه از جهت شادی و نشاط نسبت به گذشته بهتر شده است میانگین این بخش 4/54 درصد بوده که منطقه 22 ، 9/59 درصد را کسب کرده است.
یکی از وعده های مدیریت جدید شهری، سلامت و شفافیت مالی و مبارزه با فساد بوده است که این مهم در این نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته است و منطقه 22 نیز از این حیث یعنی سلامت و شفافیت مالی رتبه سوم را در بین مناطق 22 گانه کسب کرده است به گونه ای که 13 درصد از جامعه آماری اعلام کرده اند وضعیت منطقه از نظر این شاخص نسبت به گذشته بهتر شده است.
در ارتباط با ساماندهی دست فروش ها نیز منطقه 22 رتبه مطلوبی را کسب کرده است اگر چه در این منطقه چالش حضور دست فروش ها نسبت به دیگر مناطق کمتر است به همین دلیل 5/22 درصد از پاسخ دهندگان وضعیت منطقه را نسبت به این شاخص بهتر ارزیابی کرده اند. 
ساخت و سازهای عمرانی نیز یکی دیگر از پرسش هایی بود که از شهروندان مورد سوال قرار گرفته و عملکرد منطقه را در این خصوص نسبت به گذشته 1/32 درصد بهتر ارزیابی کرده اند.
شهروندان منطقه 22 نیز همچنین دوره جدید را نسبت به گذشته بهتر ارزیابی کرده اند به گونه ای که 3/29 درصد اعلام کرده اند عملکرد شهرداری نسبت به گذشته بهتر شده است و 20 درصد اعلام کرده اند بدتر شده و 3/44 درصد اعلام کرده اند تغییری نکرده و 4/6 درصد نیز گفته اند اطلاعی ندارند.
میانگین این بخش 3/52 درصد بوده که منطقه 22، 55 درصد را از میانگین کسب کرده است مشکل اصلی شهر تهران از نگاه شهروندان منطقه به ترتیب ترافیک، آلودگی هوا و آسیب های اجتماعی بوده است.

عکس از: ایسنا
 
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین