0 سه شنبه 11 خرداد
مردم و فضای شهری

مردم و فضای شهری

احداث میدان گاه هفت تیر و باغ راز هستی در این راستاست و اقداماتی در حال انجام است. اما آیا با شکل گیری فضاهای یاد شده؛ هدف از ایجاد فضاهای عمومی شهری محقق می شود؟ پاسخ منفی است. چرا که زیر ساخت های فیزیکی با حضور مردم؛ به زیر ساخت های اجتماعی تبدیل می شوند و منظور از مردم؛ حضور یکان یکان آنها نیست بلکه مقصود، حضور توأمان مردم با یکدیگر است. حضور اجتماعی با ارتباط و تعامل مردم در فضای شهری شکل می گیرد. اما این حضور با چالش هایی مواجه است؛ مثلاً مراسم دوچرخه سواری خانوادگی، پیاده روی و دو میدانی گروهی به سادگی در این فضاها به وجود نمی آید. احتمال تفاوت و یا مغایرت بعضاً سهوی با ارزشهای فرهنگی و دینی در حضور توأمان از جمله این چالش هاست.

به هر حال باید ظرفیت اجتماعی جامعه بیشتر شود چرا که به این حضور نیاز داریم.
مردم ما نیاز دارند بیشتر با هم گفت و گو کنند و همدیگر را دریابند و بفهمند. تا با هم به ملاطفت رفتار کنند و به مهربانی تعامل داشته باشند. چرا که خشونت و نامهربانی در بخش هایی از جامعه مشاهده می شود نمونه بارز آن درگیری های افراد پس از تصادف است که چهره زشت و خشنی را از جامعه ترسیم می کند. برای اینکه این رفتارها کاهش یابد نیاز به تعامل و گفتگو است برای تعامل و گفت و گو؛ ظرفیت لازم و بستر مورد نیاز است تلاش برای شکل گیری زیرساخت ها ایجاد همان ظرفیت است.
پس هم زیر ساخت ها باید ایجاد شوند و هم تعاملات اجتماعی در این زیرساخت ها مورد نیاز است. برای اینکه این دو شکل گیرد؛ هم مدیریت شهری باید کار کند و مردم نیز باید همراهی کنند و سایر نهادها و دستگاههای عمومی دولتی و غیر دولتی که در حوزه خدمات شهری وظیفه مندند می باید تحمل و سعه صدر خود را بالا ببرند.
باید به هم کمک کنیم و باید همه همدیگر را تحمل کنیم، باید از کنار هم قرار گرفتن، احساس خوشی کنیم ما همه فرزندان ایرانیم از یک آب و خاک با تمدنی چند هزار ساله حتماً از این ظرفیت تمدنی باید بهره گیریم برای اینکه هم را دریابیم و با هم باشیم. برای اینکه جامعه ای آرام و شاد داشته باشیم.

برچسب ها شهردار منطقه 22 روزنامه همشهری تهران شهری برای همه

مطالب مرتبط

مردم و فضای شهری

تهران با کمبود فضاهای عمومی مواجه است و یکی از رویکردهای اساسی شهردار تهران توسعه این فضاهاست.

یادداشت نوذرپوردر روزنامه همشهری؛

تجربه ای دیگر؛ کاشت درختان با سن بالا علی نوذرپور

دوگانه ملت و دولت

همواره این مردمند که زبان به شِکوه و گلایه از دولت می گشایند.

تهران از نگاه شهردار چه گونه شهری باید باشد؟

بررسی مجموعه سخنان و عملکردهای شهردار تهران شهر ایده آل مورد نظر ایشان را مشخص می کند؛ ارائه ویژگی ها و مشخصات شهر آرمانی شهردار، کمک می کند که شهروندان با آشنایی به مختصات آن، در جهت تحقق آن همراهی و مشارکت کنند و کادر مدیریتی شهرداری نیز همزبان و هم راستا در این مسیر شهردار را همراهی کنند.