0 پنج شنبه 6 خرداد
مجلس جدید و مدیریت واحد شهری

مجلس جدید و مدیریت واحد شهری

برچسب ها یادداشت روزنامه شرق مجلس جدید

مطالب مرتبط

مجلس جدید و مدیریت واحد شهری

با آمدن احمدی‌نژاد به دولت، تمامی کادر مدیریتی وزارت کشور تغییر کرد. احمدی‌نژاد رفت بعد از آنکه...

پاییز

///اي باغبان اي باغبان آمد خزان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان/ اي باغبان...

از آن زمان که تو ایستادی

دین راه افتاد / چون فرو افتادی / حق برخواست / تو شکستی / و راستی درست شد / و از روانه خون تو...