0 چهارشنبه 8 مرداد
فریبا اقا باقری

فریبا اقا باقری

اعضاي شورا درابتدا براي انتخاب شهردار در ابتدای کار دچار دو دستگی شدند


:small_blue_diamond:با دكتر نوذر پور گفتگويي در خصوص عملكرد شوراي چهارم انجام دادم او گفت :همان طور که می دانید اصلاح طلبان در شورای چهارم به دلیل فضای موجود و همین طور ردصلاحیت ها ، سازماندهی شده و تشکیلاتی شده عمل نکردندچون اصلا امیدی به این نداشتند که به بهشان میدان داده شود و اكثر اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند


:o:بدنه ی نامتجانسی که تحت عنوان اصلاح طلب وارد شورا شده بودند

:small_blue_diamond:او در خصوص رهبری شورای چهارم و عوامل شکست این شورا می گوید : عمده دلیل این شکست ها بر می گردد به بدنه ی نامتجانسی که تحت عنوان اصلاح طلب وارد شورا شده بودند این افراد فقط ظاهرشان اصلاح طلب بود ولی وقتی که به باطنشان وارد می شدی می دیدی هیچ گونه الزام تشکیلاتی برای یک رویه واحد و اقدام مشترک ندارند و در انتخاب شهردار در ابتدای کار دچار دو دستگی شدند یک دسته که اعتقاد به آوردن جناب آقای هاشمی داشت و دسته ی دیگر که اعتقاد داشت آوردن هاشمی موجب یک دست شدن جناح مقابل می شود به هر حال این دو دستگی تا روز آخر باقی ماند .


:small_blue_diamond:نوذر پور می گوید :رهبری جریان با یک رهبری قاطع و تشکیلاتی و سیاسی مواجه نبود.
مسجد جامعی می توانست وقتی احساس کرد که ممکن است کاندیدای مورد نظرش رای نمی آورد در وحله ی اول برکناری آقای قالیباف را اعلام کند ( قانونا با تغییر شورا شهردار سابق موظف است استعفای خود را تقدیم شورا کند و شورا می توانست استعفای شهردار را بپذیرد و ارتباط قالیباف را با بدنه قطع کند که در مورد شورای چهارم چنین اتفاقی نیافتاد و اعضای شورا با این توجیه که شهر نمی تواند بدون شهردار بماند جلوی این کار را گرفتند ) و یک نفر را به عنوان سرپرست انتخاب می کردند چون شورا با این کار می توانست جلوی لابی گری شهردار را بگیرد .

:small_blue_diamond:حتی ما به مسجد جامعی گفتیم وقتی شما رای خودتان ناپلئونی هست طبیعتا راجع به شهردار این ریسکش خیلی بالاست و احتمال دارد نتوانید هدفتان را جامع عمل بپوشانید استعفای شهردار را اول به رای بگذارید و انتخاب شهردار را بدون فشار انجام دهید ،ولی خوب نپذیرفتندو این هم بواسطه ى اين بود که درست در مقطعی که باید تصمیم بگیرند ، تصمیم نگرفتند
و چنین اتفاقی افتاد.

مطالب مرتبط