0 چهارشنبه 24 شهریور
مجمع نمایندگان ادوار شورای شهرها

مجمع نمایندگان ادوار شورای شهرها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف تحت عنوان " مجمع " با همدیگر دیدار داشته و تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و در مقاطع و مناسبت های مختلف نیز با مشورت و کارگروهی ، تصمیمات مقتضی اتخاذ می کنند. بهره برداری از این تجربه، می تواند پیشنهاد تشکیل مجمع نمایندگان ادوار شوراها در هر شهر باشد. به ویژه این امر در شهرهای بزرگ و کلانشهرها اثرات قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

 

تشکیل مجمع یاد شده در شورای شهرها به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها می تواند پیامدها و اثرات خوب ذیل را به همراه داشته باشد .

1 . انتقال تجارب و دانسته ها به شورای جدید و بهره برداری از تجارب یاد شده در راستای بهبود زندگی مردم

2 . استفاده و بهره برداری از اعضای دوره های قبلی در کمیسیون های تخصصی شورای فعلی با توجه به کمبود تعداد اعضای شورای به تناسب جمعیت تهران و پیچیدگی ها و تعدد و تنوع مسائل شهری

3 . شکل گیری سازمانی مردم نهاد با عضویت اعضای شوراها در دوره های مختلف و استفاده از ظرفیت این نهاد مردمی در ارتقاء جایگاه مدیریت شهری . سمن یادشده می تواند با توجه به تجارب اعضاء، طرح های مناسبی را تهیه و به شورایعالی استان ها ارائه دهد .

4 . تشکل یاد شده خواهد توانست شوراها را از مخاطرات پیش رو محافظت کند . و به عنوان نمایندگان ادوار مختلف شوراها ، جمع بزرگ تری را در حمایت از شوراها بسیج کند .

5 . احزاب و جمعیت های سیاسی که در حال حاضر نقش اساسی در انتخاب شوراها ایفاد می کند و ترکیب فعلی شوراها حاصل مشارکت و حضور آنها در انتخابات می باشد ، از ظرفیت سمن یاده شده برای آموزش کادر و اعضای حزبی می تواند استفاده کند . ضمن اینکه از بین نمایندگان ادوار، به هنگام انتخابات ، نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کنند .

6 . مجمع نمایندگان ادوار شورای اسلامی شهر می تواند راهنمای مناسبی برای شورایاری ها باشد و آموزش های مورد نیاز این جمع شورای در محله را نیز عهده دار باشد . امری است که در وضعیت کنونی ، شورایاری ها از آن بی بهره اند و به دلیل نبود آموزش های مورد نیاز ، بعضا دچار تکرار ، روزمرگی و پیگیری مسائل فرعی از نظام مدیریت شهری شده است . در حالی که با آموزش شورایاری ها می توانند در نبود شوراهای محله ، خالء ارتباط مردمی شورا با مردم محلات را تا حدودی پر کنند.

7 . دوری از سیاست زدگی و توجه به مسائل اساسی شهر و ایجاد همدلی و همراهی جناح های مختلف سیاسی در مدیریت شهری و هم چنین فهم درک مشترک گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مشکلات اساسی فراراه مردم

8 . تقویت نهادهای مدنی و افزایش قدرت جامعه در مقابل دولت و نیز ارتقاء توان چانه زنی شوراها و دفاع بهتر از حق مردم شهر .

 

سازوکار مجمع نیز اینگونه خواهد بود که؛

- اعضای مجمع مشتمل بر کلیه اعضای شورای شهر در ادوار شش گانه ( که به صورت داوطلبانه خواهد بود).

- شورای مجمع یا هیئت موسس به عنوان راهبر و سیاست گزار ( به صورت انتخابی یا تعیین شده خواهد بود).

- مجامع یاد شده در چارچوب بند 7 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشوری می توانند تشکیل شوند. در این بند شوراها امکان اقدام برای تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی را دارند.

 

با توجه به موارد برشمرده، انتظار می رود اعضای کنونی شورای شهر به این مهم، همت گمارند.

 
برچسب ها مجلس شورای اسلامی مدیریت شهری علی نوذرپور شورای شهر

مطالب مرتبط

آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران

یکی از چالشها و مسائل نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران در ادوار مختلف حیات خود، عدم تثبیت جایگاه نهاد در سلسه مراتب نظام حقوقی طرح های توسعه و عمران بوده که در جهت رفع این مساله، دو پیش نویس جهت تصویب در هیات وزیران و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و در اختیار موسسین نهاد یعنی وزارت راه و شهرسازی،شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نه چاه است نه چاله ؟

در روزنامه شرق مورخ 7 تیر 1400 یادداشتی تحت عنوان طرح جامع مدیریت شهری ، از چاله به چاه ؟ توسط آقای امیر ثامنی به چاپ رسیده است که حاوی نکات قابل تاملی است ، که قاعدتا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار می گیرد

مجمع نمایندگان ادوار شورای شهرها

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادوار مختلف تحت عنوان مجمع با همدیگر دیدار داشته و تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و ...

انتقال تجربه به شورای ششم

برگزاری جلسه مشترک و گفتگو در مورد مسائل شهری و انتقال تجربه‌ها و مدیریت دانش در فرایند اداره شهر بسیار تاثیرگذار است و در صورت نیاز و بنا به درخواست شواری ششم حتما این جلسه مشترک را برگزار می‌کنیم